Noutati » Anunturi

22.09.2010

Examen absolvire cursuri stagiari INPPA - 2010

A N U N Ţ

 

 

I. În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. coroborat cu art. 1 alin. (2) lit. B din Hotărârea nr. 295/15.12.2007 a Consiliului U.N.B.R. privind materiile examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, în vederea susţinerii examenului de absolvire organizat în sesiunea noiembrie 2010, cursanţii I.N.P.P.A. pot alege două dintre următoarele materii opţionale suplimentare:

1. Dreptul Uniunii Europene;

2. Dreptul european al drepturilor omului;

3. Dreptul societăţilor comerciale;

4. Dreptul muncii;

5. Dreptul familiei.

Cursanţii vor fi examinaţi la materiile opţionale suplimentare enumerate mai sus numai dacă pentru fiecare materie se întrunesc minim 10 opţiuni. La centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. sunt necesare minim 5 opțiuni.

Cursanţii îşi vor putea exprima opţiunile în scris, prin completarea corespunzătoare, sub semnătură, a tabelelor întocmite de secretariatul I.N.P.P.A. pentru fiecare grupă în parte.

Cursanţii din seriile I şi II îşi vor exprima opţiunile până la data de 29 septembrie 2010, iar cei din seriile III şi IV până la data de 8 octombrie 2010.

II. Cursanţii din anul de pregătire profesională iniţială 2010 au obligaţia de a întocmi referate, conform metodologiei comunicate de lectorii titulari, la fiecare dintre următoarele materii:

1. Dreptul Uniunii Europene (descarcă temele!);

2. Dreptul european al drepturilor omului (descarcă temele!);

3. Dreptul insolvenţei (descarcă temele!).

Cursanţii din seriile I şi II îşi vor alege temele de referat, sub semnătură,  până la data de 29 septembrie 2010, iar cei din seriile III şi IV până la data de 15 octombrie 2010.

Cursanţii din seriile I şi II vor preda referatele, sub semnătură, până la data de 15 octombrie 2010, iar cei din seriile III şi IV până la data de 29 octombrie 2010.

III. Examenul de absolvire din sesiunea noiembrie 2010 se va desfășura conform următorului calendar:

-      Probele orale (colocviile): 18, 19, 22, 23 şi 24 noiembrie 2010;

-      Reexaminări: 25 noiembrie 2010;

-      Proba scrisă: 26 noiembrie 2010.