Casa de asigurari a avocatilor filiala Mehedinti » Informatii cote

Cota lunară de contribuÅ£ie la fondul de asigurări sociale al avocaÅ£ilor, conform art.25 alin.(1) ÅŸi (2) din Statutul CAA ÅŸi art.2 din Hotărârea Consiliului UNBR privind punerea în aplicare a OUG 221/2000 este de 250 lei pentru avocaÅ£ii definitivi ÅŸi de 80 lei pentru avocaÅ£ii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 2500 lei pentru avocaÅ£ii definitivi ÅŸi respectiv 800 lei pentru avocaÅ£ii stagiari.

AvocaÅ£ii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 2.500, respectiv peste 800 lei, sunt obligaÅ£i să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.336 lei.

 

Cuantumul cotei lunare de contribuÅ£ie la fondul de asigurări sociale al avocaÅ£ilor este unic la nivel naÅ£ional.  

 

Astfel, pentru avocaÅ£ii definitivi: 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-2.723 lei

300 lei

2.723 -12.750 lei

11% din incasari

Peste 12.750 lei

1403 lei

 

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-723 lei

80 lei

723-12.750 lei

11% din venitul brut

Peste 12.750 lei

1.403 lei

 

În declaraÅ£ia pe care avocatul este obligat să o dea în scris ÅŸi sub semnătură conform art.308 alin.3 din Statutul profesiei, publicat în Monitorul Oficial nr.45 din 13 ianuarie 2005, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteÅŸte contribuÅ£ie; dacă acestea depăşesc suma de 12.500 lei, în conformitate cu prevederile art.308 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaÅ£ia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite. 

Contributia lunara se poate achita la Contul  RO60. BRDE.260.SV26.8606.12600  deschis la B.R.D Drobeta Turnu-Severin

CIF-ul Baroului Mehedinti - 4222298

Contul Baroului Mehedinti in care se poate achita cota fixa (72 lei)  pentru Barou este RO13 BRDE 260SV 0256 014 2600 deschis la B.R.D Dr. Tr. Severin.

 

Incepand cu luna Ianuarie 2014 cota fixa se va achita pana la data de 26 ale fiecarei luni, pentru luna in curs, neplata in termen se va penaliza cu 0,15 lei pentru fiecare zi de intarziere.


Noile Cote se vor aplica incepand cu luna Ianuarie 2014.