» Departamente

 

EXTRAS DIN HOTARAREA CONSILIULUI

      BAROULUI MEHEDINTI DIN DATA DE 03.04.2009

       In sedinta de Consiliu a Baroului Mehedinti din data de 03.04.2009, s-a hotarat ca toti membrii consiliului au obligatia sa supravegheze calitatea prestatiilor avocatilor din cadrul acestui Barou, iar in situatia in care se constata deficiente evidente, carente in ceea ce priveste pregatirea profesionala, sa intocmeasca un referat si sa se sesizeze consiliu care va lua masura stabilirii unui program de perfectionare inclusiv prin obligarea avocatului in discutie sa ise inscrie deindata in programul de pregatire si perfectionare conform Deciziei 333/08.03.2008 a U.N.B.R precum si Hotararea nr.10 a I.N.N.P.A.

   Se pot lua inclusive masuri de examinare a cunostiintelor de catre membrii Consiliului Baroului, precum si alte masuri disciplinare.

ACTIVITATI – REPARTIZARE

Consilierul delegat pentru a semna diverse acte oficiale in situatia in care lipseste Decanul si Prodecanul a fost desemnat domnul av. ROSCA GHEORGHE.

Consilierii delegati la Serviciul de Asistenta Juridica au fost desemnati urmatorii avocati : av. MARINESCU CATALIN si av. BARAN NICOLAE.

Art. 53 din legea 51/1995 Consiliul Baroului are urmatoarele atributiuni:

Control profesional, disciplinar si deontolgic, pentru solutionarea sesizarilor si reclamatiilor in conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei; verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de venire in profesie, aproba primirea in profesie cu examen si cu scutire de examen au fost desemnati domnii consilieri : av. LUCA ALEXANDRU si av. SERBAN ALEXANDRU

Consilierul care hotaraste asupra starii de incompatibilitate si asupra incetarii acesteia; Solutioneaza cererile de transfer in conformitate cu prevederile legii si statutul profesiei de avocat a fost desemnat domnul Prodecan av. ROLEA DANUT-ALEXANDRU

Consilierul constata daca actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau de conlucrare profesionala indeplinesc conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei; organizeaza si tine evidenta acestora; Coordoneaza activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurari a avocatilor din raza de competenta. Au fost desemnati domnii consilieri : av. ROSCA GHEORGHE si av. SERBAN ALEXANDRU

Consilierul in relatiile cu mas-media, purtator de cuvant al Baroului a fost desemnat domnul consilier av. VOICU EMIL

Consilierul organizeaza conferintele de stagiu, cercurile de studii si aditeaza publicatiile Baroului; Organizeaza si indruma activitatea serviciilor de asistenta juridica din judet potrivit legii si statutului profesiei. A fost desemnat domnul av. MARINESCU CATALIN

Consilierul sesizeaza Comisia de Disciplina cu judecata abaterilor disciplinare ale avocatilor; Suspenda din exercitarea profesiei pe durata neplatii taxelor, avocatul care nu achita taxele si contributiile prevazute de lege si de statutul profesiei timp de trei luni de la scadenta acestora, daca a fost avertizat despre neplata si nu s-a conformat obligatiei; A fost desemnat domnul av. BARAN NICOLAE

Consilierii pentru activitatea socio- culturale sport si turism a fost desemnat domnul consilier av. BADI ADRIAN si doamna consilier av. STOIAN GHEORGHITA.