Noutati » Evenimente

10.04.2013

COMUNICAT - privind hotararile adoptate de Congresul Avocatilor 2013

COMUNICAT

privind hotărârile adoptate de Congresul Avocaților 2013

 

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2012 şi Congresul avocaţilor 2013)

 

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2012

 

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013

 

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2012

 

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi

 

Hotărârea nr. 6 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse de către Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995

 

Hotărârea nr. 7 privind completarea componenţei Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin alegerea unui membru, reprezentant al Baroului Arad

 

Hotărârea nr. 8 privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor împreună cu HOTĂRÂREA NR. 692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.

 

Hotărârea nr. 9 privind imperativele actuale pentru apărarea profesiei de avocat exercitată pe baza legii şi pentru garantarea statului de drept în România


Hotărârea nr. 10 privind adoptarea Memorandumului referitor la asistenţa judiciară, dezbătut la întâlnirea reprezentanţilor serviciilor de asistenţă judiciară de la Cluj, din 22-23 februarie 2013

 

Hotărârea nr. 11 privind constituirea, în cadrul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România a Comisiei pentru centralizarea propunerilor şi elaborarea unor proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei de avocat