Noutati » Anunturi

11.01.2013

Convocare ADUNARE GENERALA - 16 MARTIE 2013

CONVOCATOR 


 

        Consiliul BAROULUI MEHEDINTI, in temeiul art. 68 din Statutul Profesiei de Avocat, convoaca Adunarea Generala de alegere a organelor de conducere, pe data de 16.03.2013, orele 12:00, avand urmatoarea ordine de zi:

 


Alegerea:
1. Decanului
2. Consiliului Baroului
3. Comisiei de Disciplina
4. Comisiei de Cenzori

 

Prezenta este obligatorie.


                   Decan
             Baroul Mehedinti
Prof. Univ. Dr. Av. Draghici Pompil