07.06.2022

ANUNȚ privind Metodologia de recunoaștere a activităților de pregatire profesională continuă

        Am placerea să vă reamintesc faptul că, cu începere de la data de 01 iulie 2022, intră în vigoare Metodologia de recunoaștere a activităților de pregatire profesională continuă, adoptată de Consiliul U.N.B.R. în ședința din martie 2022 și în care baroul dobandește un rol important privind emiterea și evidența punctelor de pregatire profesionala continuă pentru activitațile colective de formare continuă organizate de barou sau de formele de exercitare a profesiei aflate pe raza baroului.

         De asemenea, întrucat în continuare I.N.P.P.A. va emite puncte profesionale pentru celelalte activitați de pregatire profesională (conferinte inițiate de terți, creații intelectuale ale avocaților, participarea acestora la programe de studii – de masterat sau de doctorat), este necesară cunoașterea prevederilor acestei Metodologii și de către entitațile care organizează activități de pregătire profesională continuă, precum și de către avocații din cadrul baroului.

       Vă mai rog să aveți în vedere ca emiterea de puncte profesionale va trebui comunicată de barou către I.N.P.P.A. după organizarea fiecarei activități generatoare a puncte de pregătire profesională continuă și să includeți acest aspect în cadrul prezentării Metodologiei de la nivelul baroului, desemnând și persoana/persoanele care va/vor realiza aceasta raportare.

        Metodologia este postată și pe pagina I.N.P.P.A. și poate fi accesată la link-ul https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/formare-continua/metodologie-privind-acreditarea-conferintelor/

 

 

DECAN

Av.Martinescu Nicoleta Claudia