Cota lunara de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor, conform art.25 alin.(1) si (2) din Statutul CAA si art.2 din Hotarârea Consiliului UNBR privind punerea în aplicare a OUG 221/2000 este de 536 lei pentru avocatii definitivi si de 117 lei pentru avocatii stagiari daca nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectiva sunt de pâna la 3.822 lei pentru avocatii definitivi si respectiv 829 lei pentru avocatii stagiari.

Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie în luna respectiva peste 3.822, respectiv peste 829 lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari sociale, cu 14% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 2.676 lei.

Cuantumul cotei lunare de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor este unic la nivel national.  

Astfel, pentru avocatii definitivi: 

Venit brut lunar din profesieCota de contributie
0-3.822 lei536 lei
3.822 - 19.108 lei14% din incasari
Peste 19.108 lei2676 lei

 

Pentru avocatii stagiari:

Venit brut lunar din profesieCota de contributie
0-829 lei117 lei
829-19.108 lei14% din venitul brut
Peste 19.108 lei2.676 lei

 

În declaratia pe care avocatul este obligat sa o dea în scris si sub semnatura conform art.308 alin.3 din Statutul profesiei, publicat în Monitorul Oficial nr.45 din 13 ianuarie 2005, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plateste contributie; daca acestea nu depasesc suma de 19.108 lei, în conformitate cu prevederile art.308 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligatia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plattite. 

Contributia lunara pentru CAA se poate achita la Contul  RO60. BRDE.260.SV26.8606.12600  deschis la B.R.D Drobeta Turnu-Severin

Contributia lunara pentru Barou si U.N.B.R in cuantum de 130 lei  se poate achita in contul RO13 BRDE 260SV 0256 014 2600 deschis la B.R.D Dr. Tr. Severin.

CIF-ul Baroului Mehedinti - 4222298

Incepand cu luna Ianuarie 2014 cota fixa se va achita pana la data de 26 ale fiecarei luni, pentru luna in curs, neplata in termen se va penaliza cu 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere.