ATRIBUȚII CONSILIERI - BAROUL MEHEDINȚI

I.Consilieri responsabili Serviciul de Asistență Judiciară
1.Av.consilier coordonator Anghelescu Alin
2.Av. consilier coordonator Vătășescu Florina


II.Coordonarea relațiilor cu Uniunea Națională a Barourilor din Romania și a celorlalte Barouri Membre
1.Av. consilier coordonator Biță Andreea

III. Departamentul Inițiativă legislativă

1. Av. Consilier Coordonator Drăghici Pompil

2. Av. Consilier Coordonator Biță Andreea Marieta

3. Av. Consilier Coordonator Vătășescu Florina Ana


IV.Coordonarea relațiilor cu instituțiile cu care avocații membrii al Baroului Mehedinți sau Baroul Mehedinți, ca organizație profesională intră în legătură (instanță, parchete, poliție, penitenciar, etc.)
1.Av. consilier coordonator Negrea Noel
2.Av. consilier coordonator Petrescu Claudia


V.Coordonarea pregătirii și perfecționării profesionale .Coordonarea relației cu INPPA.
1.Av. consilier coordonator Drăghici Pompil


VI.Coordonarea activității social-culturale și sportive desfasurată de membrii Baroului Mehedinți
1.Av. consilier coordonator Băloi Constantin Ionuț


VII.Coordonarea relațiilor cu instituțiile administrației publice locale, județene și centrale
1.Av. consilier coordonator Bordea Narcis
2.Av. consilier coordonator Rolea Danuț Alexandru


VII.Coordonarea activității de disciplină: sesizărilor, plângeri, reclamații va fi gestionată în comun de toți consilierii din cadrul Consiliului Baroului Mehedinți.