ATRIBUTII CONSILIERI - BAROUL MEHEDINTI

I.Consilieri responsabili Serviciul de Asistenta Judiciara
1.Av.consilier coordonator Anghelescu Alin
2.Av. consilier coordonator Vatasescu Florina


II.Coordonarea relatiilor cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si a celorlalte Barouri Membre
1.Av. consilier coordonator Bita Andreea
2.Av. consilier coordonator Baloi Ionut


III.Coordonarea relatiilor cu institutiile cu care avocatii membrii al Baroului Mehedinti sau Baroul Mehedinti, ca organizatie profesionala intra in legatira (instanta, parchete, politie, penitenciar, etc.)
1.Av. consilier coordonator Negrea Noel
2.Av. consilier coordonator Petrescu Claudia


IV.Coordonarea pregatirii si perfectionarii profesionale .Coordonarea relatiei cu INPPA.
1.Av. consilier coordonator Draghici Pompil


V.Coordonarea activitatii social-culturale si sportive desfasurata de membrii Baroului Mehedinti
1.Av. consilier coordonator Posolea Emil


VI.Coordonarea relatiilor cu institutiile administratiei publice locale, judetene si centrale
1.Av. consilier coordonator Bordea Narcis
2.Av. consilier coordonator Rolea Danut Alexandru


VII.Coordonarea activitatii de disciplina: sesizarilor, plangeri, reclamatii va fi gestionata in coumun de toti consilierii din cadrul Consiliului Baroului Mehedinti.