BRATIS ELENA LOREDANA

BRATIS ELENA LOREDANA

Avocat

Avocat care nu a exercitat niciodată profesia de avocat şi nu a fost înscris în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare al profesiei

Contact

Email

-

Telefon

0727342010

Informaţii profesionale

Data înscrierii în Barou

27.12.2010

Instanţe la care poate pune concluzii

-