03.06.2022

Baroul Mehedinți - Fii avocat in școala ta!!!

     Proiectul „Fii avocat în școala ta!” ,organizat la nivel național de Uniunea Națională a Barourilor din România , Baroul Mehedinți și  Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a fost finalizat.

       Scopul proiectului a fost promovarea culturii legalității și responsabilității în societate încă de pe băncile școlii , urmărindu-se  conştientizarea  de către elevi a regulilor sociale de convieţuire, asumarea etică a proceselor decizionale, înţelegerea precoce a consecinţelor juridice ale actelor şi faptelor cu semnificaţie juridica și evidențierea rolului avocatului în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

      Cu siguranță, educația este cea care modelează felul de a gândi, de a reacționa la situațiile neprevăzute, de a socializa, practic ne conturează întreg caracterul, iar în egală măsură,  educaţia juridică timpurie contribuie la sentimentul de apartenenţă la comunitatea şi la cultura naţională.

       Am  încercat să-i familiarizăm pe elevi, atât pe cei mari cât și pe cei mici, cu NOȚIUNEA DE LEGE ȘI APLICAREA EI, SISTEMUL JUDICIAR ȘI ROLUL FIECĂRUI PROFESIONIST AL DREPTULUI, cu sistemul judiciar și rolul fiecărui profesionist al Dreptului.

         Pe parcursul celor 4 săptămâni de curs au fost abordate teme referitoare la Constituție, drepturi, libertăți, nevoia de reguli și de sancțiuni, precum și subiecte privind infracțiuni împotriva sănătății și a vieții, precum loviri și alte violențe, vătămarea corporală, omorul.

         Au fost discutate teme despre libertatea și integritatea sexuală, dar și despre bullying, aspecte importante pentru viața de zi cu zi a tinerilor, in continuare fiind abordate subiecte privind infracțiuni de patrimoniu, precum furtul, tâlhăria, abuzul de încredere, dar și violarea vieții private, mărturia mincinoasă ș.a., precum și elemente privind răspunderea penală a minorilor, măsurile privative și neprivative de libertate care pot fi luate, vârsta legală la care un minor poate fi angajat cu contract de muncă sau cum poate avea venituri în mod legal.

        S-au adus în atenția elevilor subiecte despre traficul și consumul de droguri, despre dependență, substanțe interzise, efectul acestor elemente din punct de vedere social și juridic și nu în ultimul rând, al sănătății.

Interesul și implicarea elevilor au fost majore, întrucât s-au adresat unui interlocutor profesionist, care nu le era profesor sau părinte, cu un limbaj adaptat nivelului lor de dezvoltare psiho-socială. Acest aspect a creat premisa unor dialoguri deschise, cu importanță majoră pentru felul în care adolescenții înțeleg că trebuie să se respecte reciproc în relațiile sociale pe care le dezvoltă si pentru a înțelege ușurința cu care pot încălca limita legalității din joacă, bravură, neștiință, curiozitate sau dorință de a câștiga bani.

        S-au derulat procese simulate, ce au avut în prim-plan situații reale, desfășurate chiar între elevi, procese în care adolescenții au putut experimenta prin joacă și au putut înțelege mecanismele actului de justiție și rolul profesioniștilor din domeniul juridic și de asemenea, au fost organizate vizite la instanțete de judecată.

        Chiar dacă experiența din sala de judecată ne-a fost de folos, emoțiile au fost prezente pentru fiecare dintre  avocații voluntari care au stat „la catedră”.

      Cu această ocazie, mulțumim elevilor pentru înțelegerea manifestată  și pentru faptul că ne-au acordat “circumstanțe atenuantepentru acest debut.

        Curiozitatea și interesul manifestat față de temele discutate, ne-a depășit cu mult așteptările.

        Feedback-ul elevilor și al profesorilor ne onorează. Pentru că ne dă sentimentul lucrului bine făcut și demonstrează faptul că această activitate era necesară și așteptată în școli.

     Baroul Mehedinți  apreciază deschiderea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți  și al  unităților școlare gimnaziale și liceale din municipiu participante, a profesorilor și elevilor, pentru educația juridică, în general.

     Baroul Mehedinți  își manifestă recunoștința față de toți avocații participanți care și-au dăruit timpul  în a-și împărtăși experiența ca avocați pledanți, pentru a construi premisa formării unor generații de tineri bine informate juridic.

     Baroul Mehedinți își exprimă încrederea că vom putea continua în parteneriate viitoare implementarea materiei de educație juridică în școli, cu noțiuni esențiale pentru viitorul educat al societăți românești.

      Societatea românească este într-o continuă schimbare, astfel încât orele de educaţie juridică vor fi un adevărat plus în formarea elevilor ca adulţi responsabili.

     Suntem preocupaţi, in viitor, de extinderea colaborării cu cât mai multe şcoli din judeţ, diversificarea paletei de teme ce vor fi abordate, având convingerea fermă că astfel de acţiuni sunt în beneficiul elevilor mehedințeni  şi în  familiarizarea acestora cu noțiunea de lege și aplicarea ei, cu sistemul judiciar și rolul fiecărui profesionist al Dreptului, al comunităţii pe termen lung.

      Vă mulțumim!

 

                                                     Decan

                                   Av. Martinescu Nicoleta Claudia