Noutati » Anunturi

10.12.2020

Obligatia avocatilor de a achita la sistemul C.A.A. contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei primita in baza prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020

      În sedinta Consiliului de Administratie al C.A.A. din data de 26.11.2020 s-au luat în discutie efectele aplicarii OUG 132 din 07/08/2020 asupra sistemului C.A.A. si s-a constatat ca prin art. 3 alin 3 din OUG 132/2020 s-a instituit obligatia avocatilor de achita la sistemul C.A.A. contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei primita în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 (de 41,5% din câstigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 - respectiv 41,5% din 5.429 lei).

 

       În aceasta situatie contributia de asigurari sociale se datoreaza "potrivit reglementarilor specifice, în cazul profesionistilor asigurati în sisteme proprii de asigurari sociale" (art. 3 alin. (3) din OUG 132/2020).

 

     Pentru aceste motive, în cazul avocatilor care au beneficiat de indemnizatia prevazuta de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, aceasta va fi tratata ca un venit din profesie iar la calculul contributiei datorate catre sistemul C.A.A. baza de calcul a contributiei avuta în vedere va fi suma veniturilor din profesie realizate în luna la care se adauga cuantumul indemnizatiei primite, respectiv:

 

      Baza de calcul = veniturile din luna respectiva din profesie + indemnizatie primita

 

      La baza de calcul se aplica prevederile legale privind contributia, respectiv

 

     Contributia = 11% x baza de calcul, dar nu mai putin de cota minima obligatorie si nici mai mult de cota maxima.

 

 

Klaus Rîpanu

Sef Departament Metodologie

Casa de Asigurari a Avocatilor din România