Noutati » Anunturi

22.09.2010

Examen absolvire cursuri stagiari INPPA - 2010

A N U N Ţ

 

 

I. În conformitate cu dispoziÅ£iile art. 5 din Regulamentul privind organizarea ÅŸi desfăşurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. coroborat cu art. 1 alin. (2) lit. B din Hotărârea nr. 295/15.12.2007 a Consiliului U.N.B.R. privind materiile examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, în vederea susÅ£inerii examenului de absolvire organizat în sesiunea noiembrie 2010, cursanÅ£ii I.N.P.P.A. pot alege două dintre următoarele materii opÅ£ionale suplimentare:

1. Dreptul Uniunii Europene;

2. Dreptul european al drepturilor omului;

3. Dreptul societăţilor comerciale;

4. Dreptul muncii;

5. Dreptul familiei.

CursanÅ£ii vor fi examinaÅ£i la materiile opÅ£ionale suplimentare enumerate mai sus numai dacă pentru fiecare materie se întrunesc minim 10 opÅ£iuni. La centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. sunt necesare minim 5 opÈ›iuni.

CursanÅ£ii îÅŸi vor putea exprima opÅ£iunile în scris, prin completarea corespunzătoare, sub semnătură, a tabelelor întocmite de secretariatul I.N.P.P.A. pentru fiecare grupă în parte.

CursanÅ£ii din seriile I ÅŸi II îÅŸi vor exprima opÅ£iunile până la data de 29 septembrie 2010, iar cei din seriile III ÅŸi IV până la data de 8 octombrie 2010.

II. CursanÅ£ii din anul de pregătire profesională iniÅ£ială 2010 au obligaÅ£ia de a întocmi referate, conform metodologiei comunicate de lectorii titulari, la fiecare dintre următoarele materii:

1. Dreptul Uniunii Europene (descarcă temele!);

2. Dreptul european al drepturilor omului (descarcă temele!);

3. Dreptul insolvenţei (descarcă temele!).

CursanÅ£ii din seriile I ÅŸi II îÅŸi vor alege temele de referat, sub semnătură,  până la data de 29 septembrie 2010, iar cei din seriile III ÅŸi IV până la data de 15 octombrie 2010.

CursanÅ£ii din seriile I ÅŸi II vor preda referatele, sub semnătură, până la data de 15 octombrie 2010, iar cei din seriile III ÅŸi IV până la data de 29 octombrie 2010.

III. Examenul de absolvire din sesiunea noiembrie 2010 se va desfășura conform următorului calendar:

-      Probele orale (colocviile): 18, 19, 22, 23 ÅŸi 24 noiembrie 2010;

-      Reexaminări: 25 noiembrie 2010;

-      Proba scrisă: 26 noiembrie 2010.