Noutati » Anunturi

22.09.2010

Examen de primire in profesie sesiunea 10 noiembrie 2010

     

Baroul Dolj organizează începând cu data de miercuri, 10 noiembrie 2010,

 

examen de primire în profesia de avocat(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) ÅŸi pentru primirea în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.Examenul constă în susÅ£inerea unor probe scrise la următoarele materii:

 

a) Organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat

 

b) Drept civil

 

c) Drept procesual civil

 

d) Drept penal

 

e) Drept procesual penal

 

Cererile de înscriere la examen, tipizate, se pot ridica în vederea completării de la secretariatul baroului, unde se pot depune în perioada 01-15 octombrie 2010, însoÅ£ite de următoarele acte:

 

a) certificatul de naÅŸtere, în copie certificată;

 

b) actul de identitate, în copie certificată;

 

c) diploma de licenţă / adeverinţă provizorie, în copie certificată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obÅ£inut după anul 1995, se va depune ÅŸi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen);

 

d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, în situaÅ£ia în care diploma de licenţă sau adeverinÅ£a provizorie nu face această precizare);

 

e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original;

 

f) certificatul de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii);

 

g) certificat privind starea de sănătate, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică (eliberat de orice institiÅ£ie sanitară autorizat);

 

h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

 

i) adeverinÅ£a eliberată de organizatorul examenului de definitivare în funcÅ£iile juridice exercitate anterior care va menÅ£iona expres data ÅŸi materiile la care   s-a susÅ£inut (pentru persoanele care solicită înscrierea  la examenul de primire în profesie a personelor care s-au definitivat în alte profesii juridice).

 

Taxa de înscriere la examen  - 700 lei - se achită la casieria baroului.

 

Regulamentul de examen, tematica, bibliografia ÅŸi orice comunicare privind examenul se pot accesa de pe site-ul Baroului Mehedinti, www.baroulmehedinti.ro sau de la secretariatul baroului.