Noutati » Anunturi

12.06.2012

Materialele ce vor fi supuse spre dezbatere si aprobare Congresului avocatilor din 15-16 iunie 2012

UNBR a dat publicității materialele ce vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare Congresului avocaţilor din 15-16 iunie 2012, după ce vor fi adoptate de Consiliul U.N.B.R. (pct. 1 - 5):

 

1. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaÅ£ilor 2011 ÅŸi Congresul avocaÅ£ilor 2012) cu următoare Anexe:
- Anexa nr. 1 - Hotărârea nr. 13 privind sistemul propriu de asigurări sociale a avocaÅ£ilor, adoptata de precedentul Congres
- Anexa nr. 2 - Ordinea de zi a ÅŸedinÅ£elor Consiliului U.N.B.R. în perioada analizată de Raport
- Anexa nr. 3 - Prezentarea sistemului de vot electronic utilizat pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Ilfov
- Anexa nr. 4 - Centralizatorul contestaÅ£iilor soluÅ£ionate de către Consiliul U.N.B.R. în perioada de referinţă
- Anexa nr. 5 - Sinteza răspunsurilor Barourilor la Chestionarul de investigaţie socio-profesională al U.N.B.R.
- Anexa nr. 6 - Hotărâri ale Consiliului U.N.B.R. adoptate în perioada dintre cele două Congrese
- Anexa nr. 7 - Departamentul de coordonare a asistentei judiciare
- Anexa nr. 8 - Tabel indemnizaţii creştere copil
- Anexa nr. 9 - Mesajul PreÅŸedintelui U.N.B.R. adresat Consiliului Uniunii la data de 11 aprilie 2012
- Anexa nr. 10 - Hotărârea nr. 3 din 12 mai 2012 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. privind desemnarea Consiliilor de Conducere ale Centrelor Teritoriale ale I.N.P.P.A.
2. RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situaţia financiară anuală a U.N.B.R. la 31 decembrie 2011
3. Proiectul de buget al Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România
4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori a Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România
5. Raportul Comisiei Centrale de Disciplina a Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România
6. (CAA) RAPORT privind activitatea desfăşurată de Consiliul de AdministraÅ£ie al Casei de Asigurări a AvocaÅ£ilor din România în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2011, împreună cu următoarele materiale:
- (CAA) Raport privind cheltuielile ÅŸi veniturile realizate în anul 2011 comparativ cu cheltuielile ÅŸi veniturile prevăzute pentru anul 2011 la nivelul întregului sistem al Casei de Asigurări a AvocaÅ£ilor
- (CAA) Raportul Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor
- (CAA) Centralizator de venituri şi cheltuieli pe sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru anul 2011
- (CAA) Bugete centralizate pentru anul 2012
- (CAA) Proiectul de Buget pentru anul 2012