Noutati » Anunturi

13.08.2012

Examenul de primire in profesia de avocat - Octombrie 2012

 

       COMUNICAT

privind organizarea examenului de admitere în profesia de avocat

Sesiunea octombrie 2012

 

         În temeiul prev.art.7 alin.(2) teza a II-a al Regulamentului de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea ÅŸi completarea Regulamentului - Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat ÅŸi admitere în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor - INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) ÅŸi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Consiliul Baroului Dolj anunţă următoarele:

 

       - examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar ÅŸi pentru persoanele care au susÅ£inut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 - 19 octombrie 2012, conform următorului calendar:

         · Luni, 08 octombrie 2012 - proba scrisă tip grilă pentru candidaÅ£ii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;

      · Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil ÅŸi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toÅ£i candidaÅ£ii;

      · Joi, 18 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplina Organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, pentru toÅ£i candidaÅ£ii;

      · Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele Drept penal ÅŸi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toÅ£i candidaÅ£ii;

 

        - cererile de înscriere a candidaÅ£ilor la examen, însoÅ£ite de actele prevăzute în Regulamentul de examen se vor depune la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-ÅŸi desfăşoare activitatea, în cazul în care va fi declarat admis, în intervalul 03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012;

 

      - examenul se va susÅ£ine în mod unitar în cadrul I.N.P.P.A. ÅŸi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. central (BucureÅŸti) ÅŸi prin Centrele teritoriale ale acestuia;

 

       - candidaÅ£ii care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Dolj, Gorj, MehedinÅ£i Olt, ArgeÅŸ, Teleorman ÅŸi Vâlcea sunt arondaÅ£i pentru susÅ£inerea examenului la Centrul teritorial Craiova al Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor, cu sediul în incinta sediului Baroului Dolj din Craiova, B-dul Carol I, nr.1, bl.17D Mezanin;

 

     - regulamentul de examen, tematica ÅŸi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. ÅŸi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro), precum ÅŸi pe pagina de web a Baroului Mehedinti (www.baroulmehedinti.ro);

 

     - taxa de înscriere la examen este de 800 lei ÅŸi se va achita în contul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor - INPPA din BucureÅŸti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - BucureÅŸti cu menÅ£iunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012";

 

     - pentru eliberarea Certificatului privind starea de sănătate, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică, candidaÅ£ii se pot adresa la orice policlinică autorizată.