Noutati » Anunturi

20.11.2013

CONVOCARE - Alegeri Filiala Mehedinti

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA MEHEDINTI
Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 14, jud. Mehedinti
Tel./Fax - 0252/321.305, E-mail - g_rogobete@yahoo.com

C O N V O C A R E            In temeiul art. 147, alin.3, art. 149 si art. 154 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, precum si art. 325 alin.3 din Statutul Profesiei de Avocat, Consiliul Filialei convoaca Adunarea Generala Ordinara in ziua de vineri 06.12.2013, ora 12:00, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Alegerea Consiliului Filialei
2. Alegerea Comisiei de Cenzori
3. Discutii


             In cazul in care in data de 06.12.2013, ora 12:00, nu se implineste cvorumul, Adunarea Generala se amana pentru data de 13.12.2013, ora 12:00.


                        Presedinte                                                                  Decan
               Av. Munteanu Ionel                                        Av. Rolea Danut Alexandru