Noutati » Anunturi

04.02.2015

ADUNARE GENERALA - BAROUL MEHEDINTI - FEBRUARIE 2015

CONVOCATOR          Se convoaca Adunarea Generala a Avocatilor pe data de 20.02.2015, orele 13:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului , se stabileste pe data de 27.02.2015, la ora 13:00
cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor din data de 05 - 06.06.2015
2. Prezentarea darii de seama privind veniturile si cheltuielile pe anul 2014, atit la Barou cit si la Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificatpe anul 2014 atat la Barou cat si la Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor.
4. Descarcare de gestiune pentru anul 2014 atat la Barou cat si la Filiala Casei de Asigurari a aAvocatilor.
5. Prezentarea raportului comisiei de cenzori atit la Barou cit si la Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor pentru anul 2014.
6. Aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 , atit pentru Barou cit si Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor.

7.Diverse

D E C A N,
Av. Rolea Danut Alexandru