Noutati » Anunturi

31.05.2018

Nota de informare GDPR pentru clientii avocatilor

NOTÄ‚ DE INFORMARE

(model orientativ)

[...Forma de organizare a profesiei de avocat...], Baroul [...], cu sediul profesional în [...], reprezentată de [...avocatul titular/avocatul coordonator...], cu ocazia încheierii contractului [...], vă aduce la cunoÈ™tință următoarele:

1. Respectăm dispoziÈ›iile legale privitoare la protecÈ›ia datelor cu caracter personal È™i punem în aplicare măsuri tehnice È™i organizatorice de protejare a tuturor operaÈ›iunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum È™i pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele È™i prenumele dumneavoastră, domiciliul È™i codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;

- îndeplinirea obligaÈ›iilor fiscale legate de plata onorariului;

- redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredinÈ›at;

- înaintarea către instanÈ›e È™i alte instituÈ›ii, autorități, organizaÈ›ii È™i persoane fizice, din România È™i din alte țări, în calitate de reprezentant convenÈ›ional sau apărător a cererilor È™i altor înscrisuri necesare executării mandatului încredinÈ›at;

- îndeplinirea obligaÈ›iilor instituite de lege în sarcina avocaÈ›ilor;

- îndeplinirea obligaÈ›iei noastre profesionale de È›inere a evidenÈ›ei contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:

- comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările È™i informările dumneavoastră către noi È™i datele prepuÈ™ilor È™i terÈ›ilor cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceÈ›i la cunoÈ™tință, pentru:

- realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;

- realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată È™i nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiÈ›ii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm È™i asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligaÈ›iilor legale. ConfidenÈ›ialitatea este pentru noi nu doar o obligaÈ›ie profesională a avocatului, ci È™i o valoare esenÈ›ială.

7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menÈ›ionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaÈ›iilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi È™terse.

8. BeneficiaÈ›i de dreptul de acces, intervenÈ›ie, rectificare È™i portare cu privire la datele pe care ni le furnizaÈ›i, să limitaÈ›i prelucrarea realizată de noi È™i chiar să solicitaÈ›i È™tergerea datelor. MenÈ›ionăm că intervenÈ›ia asupra datelor pe care ni le-aÈ›i furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră È™i avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceÈ›i la cunoÈ™tință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului È™i îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteÈ›i nemulÈ›umit, aveÈ›i posibilitatea să vă adresaÈ›i ANSPDCP.

Subsemnatul, [...], astăzi, [...]. am luată cunoÈ™tință È™i am înÈ›eles deplin informarea.