Casa de asigurari a avocatilor filiala Mehedinti » Conducere

Presedinte: Av. Stancioi Damian

 

Vicepresedinti: Av. Petrescu Claudia

                       Av. Pufan Daniel

 

Membu in Consiliul de Administratie a filialei Mehedinti:

  • Av. Stancioi Damian 
  • Av. Petrescu Claudia
  • Av. Pufan Daniel
Presedintele C.A.A - Stancioi Damian

Email:

Consilier C.A.A - Av. Luca Alexandru

Email:

Consilier C.A.A - Av. Pufan Daniel

Email: