Casa de asigurari a avocatilor filiala Mehedinti » Informatii cote

Cota lunara de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor, conform art.25 alin.(1) si (2) din Statutul CAA si art.2 din Hotarârea Consiliului UNBR privind punerea în aplicare a OUG 221/2000 este de 312 lei pentru avocatii definitivi si de 80 lei pentru avocatii stagiari daca nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectiva sunt de pâna la 2840 lei pentru avocatii definitivi si respectiv 723 lei pentru avocatii stagiari.

Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie în luna respectiva peste 2.840, respectiv peste 723 lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.562 lei.

 

Cuantumul cotei lunare de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor este unic la nivel national.  

 

Astfel, pentru avocatii definitivi: 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-2.840 lei

312 lei

2.840-14.200 lei

11% din incasari

Peste 14.200 lei

1562 lei

 

Pentru avocatii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-723 lei

80 lei

723-14.200 lei

11% din venitul brut

Peste 14.200 lei

1.562 lei

 

În declaratia pe care avocatul este obligat sa o dea în scris si sub semnatura conform art.308 alin.3 din Statutul profesiei, publicat în Monitorul Oficial nr.45 din 13 ianuarie 2005, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plateste contributie; daca acestea depasesc suma de 14.200 lei, în conformitate cu prevederile art.308 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligatia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plattite. 

Contributia lunara se poate achita la Contul  RO60. BRDE.260.SV26.8606.12600  deschis la B.R.D Drobeta Turnu-Severin

CIF-ul Baroului Mehedinti - 4222298

Contul Baroului Mehedinti in care se poate achita cota fixa (110 lei)  pentru Barou este RO13 BRDE 260SV 0256 014 2600 deschis la B.R.D Dr. Tr. Severin.

 

Incepand cu luna Ianuarie 2014 cota fixa se va achita pana la data de 26 ale fiecarei luni, pentru luna in curs, neplata in termen se va penaliza cu 0,15 lei pentru fiecare zi de intarziere.