» Comisia de cenzori

Adunarea Generala de alegere a organelor de conducere a Baroului din data de .............. a hotarât alegerea urmatorilor avocati ca membri ai Comisiei de Cenzori:

Comisia de Cenzori - Av. Neagoe Bogdan Robert

Email:  neagoebogdan@yahoo.com

Tel: 0757/896016

 

Comisia de Cenzori - Av. Stamatoiu Alin Grigore

Email:  alinstamatoiu@gmail.com

Tel: 0767/844444

Comisia de Cenzori - Stancu Dimitrie Lucian

Email:  dimitrie.lucian@yahoo.com

Tel: 0752/500012