» Comisia de cenzori

Adunarea Generala de alegere a organelor de conducere a Baroului din data de .............. a hotarât alegerea urmatorilor avocati ca membri ai Comisiei de Cenzori: