Noutati » Evenimente

24.06.2011

Mesajul Presedintelui UNBR cu prilejul Zilei Avocatului 2011

Dragi colegi avocaţi !

 

În anul 2011 "Ziua avocatului" marchează un moment în care profesia în ansamblu, simte nevoia de a se adapta, din mers, la un mediu juridic în permanentă expansiune în spaÅ£iu ÅŸi timp, în care faptele sunt tot mai mult predispuse la revoltă împotriva regulilor depăşite sau inadaptate.

Congresul avocaÅ£ilor, recent încheiat, a demonstrat voinÅ£a profesiei de a se regrupa instituÅ£ional ÅŸi funcÅ£ional pentru ca efortul Corpului avocaÅ£ilor menit să ierarhizeze, să ordoneze, să interzică, dar să ÅŸi permită coerent ÅŸi logic o conduită  bazata pe standarde profesionale moderne, previzibile ÅŸi flexibile să promoveze valori specifice "constantelor profesiei de avocat'' ÅŸi să apere apărarea de atacuri asupra profesiei din interiorul acesteia, dar ÅŸi din exterior.

În acest an "Ziua avocatului" este sărbătorită de un număr tot mai mare de barouri  prin manifestări ce fac cinste celor care, aleÅŸi în demnităţi profesionale, iniÅ£iază ÅŸi organizează evenimente ce au menirea să scoată profesioniÅŸtii din ritmul obiÅŸnuit al  zilelor profesionale cotidiene în care avocatul este împărÅ£it între obligaÅ£ii ÅŸi clienÅ£i, într-o viaţă profesională intensă ÅŸi accelerată în care miÅŸcarea continuă, sub presiunea timpului, impun profesiei un ritm caracterizat printr-o atmosferă de grabă, de preocupare, de frământări permanente !

ConfruntaÅ£i cu nevoile cunoaÅŸterii ÅŸi ale convingerii, temeiul responsabilităţii lor, avocaÅ£ii sunt condamnaÅ£i de istorie să nu rămână niciodată muÅ£i la problemele cărora trebuie să le găsească un răspuns, fie probleme profesionale fie probleme ale societăţii în care trăiesc !

AvocaÅ£ii sunt confruntaÅ£i cu o superinflaÅ£ie normativă, cu o legislaÅ£ie insuficientă, cu o practică judiciară incoerentă. Reforma tehnică a sistemului de drept românesc, realizată prin codificare, este un prilej binevenit ca avocaÅ£ii să se implice în dezbaterile organizate pentru identificarea ÅŸi prefigurarea de soluÅ£ii pentru aplicarea coerenta a Noilor Coduri, deoarece modificările legislative nu trebuie să surprindă sau să genereze confuzii, în special în rândul practicienilor, indiferent de abordarea tehnocratică a procesului de codificare.

 

Profesionistul avocat caută, de regulă, certitudini ÅŸi răspunsuri. Adesea, certitudinea  avocatului în activitatea sa profesionala este o iluzie!

Răspunsurile individuale sau colective la problemele profesionale încorporează atitudini, preconcepÅ£ii, experienÅ£e personale sau precedente – subiectiv cunoscute ÅŸi selectate – pe care, în ansamblu, ne-am obiÅŸnuit să le numim „convingeri”. AvocaÅ£ii sunt convinÅŸi că din raÅ£iuni pragmatice ÅŸi din consideraÅ£ii de prestigiu ÅŸi respect, practica  apărării prin avocat va orienta creaÅ£iile jurisprudenÅ£iale, iar dialogul de idei ÅŸi comunicarea dintre profesioniÅŸtii dreptului, indiferent de profesia exercitată momentan, va fi fructuos, în interesele evoluÅ£iei spre modernitate a societăţii româneÅŸti.

Fie ca atitudinile, convingerile, conduita profesională să dovedească prin fapte că sărbătoarea Corpului profesional confruntată cu  "ziua profesională" a avocatului  face loc în sufletul fiecăruia dintre noi ÅŸi sentimentului apartenenÅ£ei ÅŸi responsabilităţii faţă de Corpul profesional din care facem parte, în preocupările căruia trebuie să se găsească ÅŸi aspectele ce Å£in de viaÅ£a avocatului în familia sa, adeseori sacrificată pe altarul profesiei, de cunoaÅŸterea tradiÅ£iilor profesiei ÅŸi aniversarea înaintaÅŸilor noÅŸtri !

Fie ca  "Ziua avocatului " - instituită la 24 iunie al fiecărui  an - să ne regăsească  sănătoÅŸi ÅŸi puternici !

 

av. dr. Florea Gheorghe

PreÅŸedintele Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România