Noutati » Evenimente

09.01.2014

COMUNICAT al Comisiei Permanente a UNBR privind situatia creata la Baroul Valcea

UNIUNEA NAÅ¢IONALÄ‚ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTÄ‚

 

COMUNICAT

 

         Comisia Permanentă a Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) a luat act cu îngrijorare de măsura dispusă de Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin care, sub pretextul insuficienÅ£ei spaÅ£iilor necesare activităţii acestei instanÅ£e, cu începere de la data de 30.12.2013 s-a procedat la sigilarea unei părÅ£i importante a spaÅ£iului deÅ£inut vreme de peste 70 de ani în incinta acestei instanÅ£e de către avocaÅ£ii Baroului Vâlcea în vederea desfăşurării activităţii profesionale precum ÅŸi, ulterior, la evacuarea avocaÅ£ilor din acesta.

 

          Comisia Permanentă a U.N.B.R. îÅŸi manifestă profunda preocupare faţă de faptul că măsura de mai sus a fost dispusă în absenÅ£a unui dialog prealabil instituÅ£ional, real ÅŸi constructiv, firesc între participanÅ£i la opera de realizare a justiÅ£iei, cu atât mai mult cu cât dreptul avocaÅ£ilor la utilizarea gratuită a unor spaÅ£ii corespunzătoare în incinta sediului instanÅ£elor de judecată, pentru asigurarea serviciului de asistenţă judiciară, este consfinÅ£it prin lege (art. 79 al Legii nr. 51/1995 privind organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat), precum ÅŸi faţă de împrejurarea că unui asemenea dialog a fost preferată transmiterea în spaÅ£iul public a unor poziÅ£ii ÅŸi opinii subiective ale persoanelor care au competenÅ£e decizionale la nivelul instanÅ£ei menÅ£ionate.

 

          Faţă de cele de mai sus, Comisia Permanentă a U.N.B.R. susÅ£ine Protestul formulat de Consiliul Baroului Vâlcea în numele avocaÅ£ilor vâlceni ÅŸi solicită factorilor decizionali competenÅ£i din sistemul de justiÅ£ie, atât la nivel local (Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Tribunalul Râmnicu Vâlcea, Curtea de Apel PiteÅŸti) cât ÅŸi central (Ministerul JustiÅ£iei ÅŸi Consiliul Superior al Magistraturii), luarea de îndată a măsurilor ce se impun în vederea restabilirii normalităţii, în spiritul respectării legii dar ÅŸi a profesiei de avocat.