Noutati » Evenimente

20.02.2018

Convocator - Adunare Generala - 26 februarie 2018

Nr. 103/20.02.2018

 

                                                                                             CONVOCATOR

 

                  Consiliul Baroului Mehedinti, în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995 ÅŸi a art.67 alin.1,3 din Statutul profesiei de avocat convoacă:

ADUNAREA GENERALÄ‚ ORDINARÄ‚ A BAROULUI MEHEDINTI

in data de 26 FEB 2018, ora 14:00

               Adunarea va avea loc la BAROUL MEHEDINTI, din Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I nr.14, Jud Mehedinti. cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1 Prezentarea darii de seama privind veniturile si cheltuielile pe anul 2017, atat la Barou cat si la Filiala C.A;
2 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017, atat la Barou cat si la Filiala C.A;
3 Descarcarea de gestiune pe anul 2017, atat la Barou cat si la Filiala C.A;
4 Prezentarea raportului comisiei de cenzori pe 2017, atat la Barou cat si la Filiala C.A;
5 Aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, atat la Barou cat si la Filiala C.A;
6 Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor din data de 23-25 martie 2018;
7 Alegerea organelor de conducere la Filiala C.A;
8 Discutii cu privire la investitiile care trebuiesc facute la sediul baroului si destinatia care trebuie data acestuia;
9 Dezbaterea privind aplicarea onorariilor minimale

 

 

                                                          DECAN,
                                           Av. Rolea Danut Alexandru