Noutati » Stiri

16.12.2010

Programul PenalNet - inscrieri pana la 17 decembrie 2010

U.N.B.R.

13 decembrie 2010

 

 

 

 

Către,

 

 

 

TOATE BAROURILE

 

 

În atenÅ£ia Domnului / Doamnei DECAN

 

 

Vă aducem la cunoÅŸtinţă că doar până la data de vineri, 17 decembrie 2010 avocaÅ£ii se mai pot înscrie gratuit pentru a deveni membri PenalNet

 

În acest context, vă rugăm să luaÅ£i măsuri de popularizare a acestei acÅ£iuni, în sensul de a face posibilă înscrierea un număr de cel puÅ£in 3 avocaÅ£i din Baroul Dvs. până la expirarea perioadei de înscrieri gratuite, respectiv vineri, 17 decembrie 2010.

 

Cererile de înscriere se vor completa online, pe site-ul UNBR (www.unbr.ro) accesând secÅ£iunea PenalNet sau link-ul următor: FORMULAR ONLINE DE ÎNSCRIERE ÎN REÅ¢EAUA EUROPEANÄ‚ PENALNET.

 

După completarea corectă a formularului, solicitantul va primi, la adresa de e-mail completată în formular, confirmarea înscrierii ÅŸi , ulterior, instrucÅ£iuni privind efectuarea training-ului ÅŸi primirea echipamentelor ÅŸi informaÅ£iilor necesare accesării reÅ£elei PenalNet.

 

AvocaÅ£ii care vor completa formularul de înscriere până la data de vineri, 17 decembrie 2010 vor beneficia de training gratuit ÅŸi echipamente hardware gratuite !

 

 

Precizări privind modul de completare a formularului online (formularul de înscriere se va completa ÎN LIMBA ENGLEZÄ‚ !):

 

Completarea cererii se face în doi paÅŸi:

 

1. În primul pas se adaugă:

* date personale

* date profesionale şi alte informaţii din CV

* se poate adăuga un CV (format DOC sau PDF) şi o poză (format JPG, mărime maximă a fişierului - 2 MB;

* la studii, limbă străină, istoric ÅŸi experienţă, puteÅ£i adăuga până la 10 linii.

 

2. În pasul doi

*declaraÅ£ia avocatului, redactata în limba română, că întruneÅŸte condiÅ£iile de selecÅ£ie, enumerate mai jos (declaraÅ£ia va fi semnată, scanată – format PDF, maxim 2 MB ÅŸi upload-ată)

 

Dupa pasul 2, automat, sistemul va trimite un e-mail la adresa introdusă în primul pas. În e-mail va fi un link cu ajutorul căruia veÅ£i putea vizualiza CV-ul.

 

 

CondiÅ£ii de înscriere:

 

- vechime neîntreruptă în profesie de minimum 5 ani;

- buna cunoaÅŸtere a limbii engleze (scris ÅŸi vorbit );

- conduită etică şi morală ireproşabilă (avocatul să nu aiba sancţiuni disciplinare);

- cunoştinţe de operare PC, dotare tehnică (să posede cel puţin un calculator pe care trebuie instalat kit-ul pentru smart card; conexiune internet asigurată);

- să aibă experienţă şi să posede cunoştinţe solide profesionale de drept penal;

- înscrierea este deschisa ÅŸi avocaÅ£ilor care lucrează pe drept comercial ÅŸi intră în cauze cu implicaÅ£ii penale.

 

Pentru avocaÅ£ii care doresc să depună cererea personal, ataşăm un model al cererii care va fi completat ÅŸi depus în original, la sediul U.N.B.R.

 

Vă mulţumim pentru colaborare !

 

 

Director coordonator - secretar general,

avocat Constantin Parascho

 

Coordonator de Proiect,

avocat Teodosiu Flavia

 

Responsabil administrativ al proiectului,

Veronica Morecuţ

 

Responsabil IT al proiectului,

Alexandru Gherasim