Noutati » Stiri

25.09.2012

Hotararea nr. 4 din 17 septembrie 2012

HOTÄ‚RÂREA
nr. 4 / 17.09.2012

privind începerea pregătirii iniÅ£iale aferente anului I de stagiu, în cadrul Centrului Teritorial Craiova al INPPA È™i adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale
pentru anul I de pregătire iniţiala

 

În conformitate cu dispoziÅ£iile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) ÅŸi art. 312 alin (1) iit, a) din Statutul profesiei de avocat; în temeiul dispoziÅ£iilor art. 5 alin. (1) ÅŸi (2) Iit. a), art. 7 alin. (1) Iit. b) ÅŸi c) art, 13 Iit. k) din Statutul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor; în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare ÅŸi FuncÅ£ionare al INPPA; dezbaterile din cadrul ÅŸedinÅ£ei Consiliului de Conducere al Centrului Teritorial INPPA Craiova din data de 17 septembrie 2012 de la Craiova È™i având în vedere Hotarârea 7/31.08.2012 a INPPA

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL CENTRULUI TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA
HOTÄ‚RÄ‚ÅžTE:

 

Art. 1 (1) Data începerii cursurilor pentru anul I de stagiu este 27 septembrie 2012. Se preconizează ca finalizarea acestora să aibă loc cel mai târziu până la 15 februarie 2013.
(2) În conformitate cu Hotărârea nr. 303 din 03 martie 2012 de adoptare a Planului de învăţământ pentru anul 2012, activităţile tutoriale care urmează a se desfăşura pe parcursul anului de studiu aferent anului I de stagiu vor avea în vedere exclusiv următoarele teme de pregătire.
(a) ÎnsuÅŸirea cunoÅŸtinÅ£elor despre etica ÅŸi organizarea profesiei de avocat;
(b) Aspecte practice privind organizarea şi activitate instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a birourilor notariale şi a executorilor judecătoreşti;
(c) Tehnici de argumentare judiciară. Pregătirea şi elaborarea consultanţei juridice scrise;
(d) Metodologia actului juridic ÅŸi judiciar.

 

Art. 2 Taxa de ÅŸcolarizare aferentă anuiui I de stagiu pentru avocaÅ£ii stagiari aflaÅ£i în anul I de stagiu este de 500 de lei. Suma se va putea plăti pana la data începerii cursurilor.

 

Art. 3 (1) Pentru parcurgerea temelor prevăzute în programa de învăţământ a anuiui I de stagiu, bibliografia va fi propusă de formatori ÅŸi va fi avizată de Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial Craiova al INPPA. Poate fi solicitat ÅŸi avizul Consiliului ÅžtiinÅ£ific.
Programul cursurilor este prevazut în anexa 1 la prezenta hotarâre


Art. 4 Se aprobă modelul Caietului de lucrări profesionale pentru anul I de pregătire iniÅ£ială - anexa 2 la prezenta hotărâre. Modelul este general valabil pentru stagiarii aflaÅ£i în anul I de stagiu pentru pregătire profesională iniÅ£ială care începe la 27 septembrie 2012, cât È™i pentru fiecare temă propusă.


Art. 5 Cursurile vor avea loc la sediul Centrului Teritorial Craiova al INPPA din cadrul Baroului Dolj


Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică INPPA ÅŸi se publică pe site-ul www.inppacv.ro.