Noutati » Stiri

21.03.2016

CONGRESUL AVOCATILOR 2016

                                                     CONGRESUL AVOCAÈšILOR 2016

 

 

       În conformitate cu dispoziÅ£iile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare ÅŸi art. 1 din Hotărârea nr. 30 / 15 decembrie 2015 a Consiliului Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAÅ¢ILOR pentru zilele de vineri, 25 martie È™i sâmbătă, 26 martie 2016, cu începere de la orele 9,00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, BucureÈ™ti.

 

         Ordinea de zi a Congresului AvocaÅ£ilor este următoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere È™i aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților;

3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2016;

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2016;

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R.;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților;

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

8. Analiza rapoartelor È™i a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

9. Adoptarea de modificări aduse Statutului profesiei de avocat;

10. Adoptarea de hotărâri È™i rezoluÈ›ii (tema Congresului - „apărarea apărării": independenÈ›a profesională, păstrarea secretului profesional, integritatea profesiei, etică È™i deontologie profesională, etc.);

11. Diverse.

 

 

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

 

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaÈ›ilor 2015 È™i Congresul avocaÈ›ilor 2016) cu următoarele Anexe:

Anexa nr. 1 - Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Anexa nr. 2 - Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Anexa nr. 3 - Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
Anexa nr. 4 - Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
Anexa nr. 5 - Litigiile în care Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România are calitate procesuală
Anexa nr. 6 - Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
Anexa nr. 7 - Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
Anexa nr. 8 - Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
Anexa nr. 9 - Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
Anexa nr. 10- Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
Anexa nr. 11- Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 - februarie 2016
Anexa nr. 12- Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: "O Europă a dreptului și a justiției"
Anexa nr. 13- Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei CurÈ›i de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
Anexa nr. 14- Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat"
Anexa nr. 15- Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
Anexa nr. 16- Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
Anexa nr. 17- Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
Anexa nr. 18- Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care È™i-au manifestat opÈ›iunea de a participa online la ConferinÈ›ele I.N.P.P.A.
Anexa nr. 19- Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
Anexa nr. 20- Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conÈ›inut È™tiinÈ›ific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR È™i barouri
Anexa nr. 21- CorespondenÈ›a dintre Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România È™i Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situaÈ›ia financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri È™i cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situaÈ›ia financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016