10.05.2024

Raportul GL 5- Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine

             În ședința Consiliului UNBR din 29-30.03.2024 a fost aprobat Raportul GL 5- Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine, prin prezenta vă transmitem anexat următoarele:

           - Metodologia 2.0. centralizată și actualizată la 25.03.2024, aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 56/29-30.03.2024;

            - Minuta ICCJ de condamnare definitivă a numitului Botomei Vasile împreună cu Sentința penală a Curții de Apel Iași;

            - 5 hotărâri judecătorești definitive pronunțate de Judecătoria Sector 3 București, Tribunalul București,                Curtea de Apel București prin care se constată activitatea ilicită a unui S.R.L. care a prestat servicii juridice;

          - Sentința penală nr. 297 din 15.03.2024 pronunțată de Judecătoria Gherla în dosarul nr. 2511/235/2022 prin care inculpatul BONDOR Viorel a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 28.000 lei pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a profesiei de avocat (6 acte materiale) și a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Baroul Cluj și a obligat inculpatul BONDOR Viorel la plata sumei în cuantum de 50.000 lei cu titlu de daune morale.

 

            De asemenea, vă retransmitem sub forma de link de descărcare fișier PDF (este prea mare și nu poate fi transmis prin email) Decizia penală nr. 1666 din 28.11.2023 pronunțată de Curtea de Apel Suceava - Secția Penală și pentru cauze cu minori în cazul Pompiliu Bota, pentru a fi utilizată cu titlu de practică judiciară relevantă.

 

           Pentru a vizualiza / descărca documentul, accesati unul din link-urile de mai jos (la ambele link-uri se descarcă același document pdf):

 

Link nr. 1

 

​pdf icon https://unbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgherasim_unbr_ro/ETN0Hs3SK31Fgq_slemmoBgBDtAgZG6KtJlblWh3-tuxwQ?e=koF3Zg

 

Link nr. 2

 

https://drive.google.com/file/d/1WDXcSpNbmgAGzJady0yXtEGOXQOZiw8a/view?usp=sharing